Kiến thức

Danh sách các dự án nhà ở xã hội sẽ được triển khai tại Hà Nội trong năm 2023. 1. Nhà ở xã hội NHS Trung Văn – Vị...
Xem thêm
Hầu hết các căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội như Happy Home TpHCM hay Happy Home Cam Nghĩa đều được thiết kế với diện tích nhỏ để...
Xem thêm
Nhà ở xã hội là một trong những loại hình nhà có giá trị thấp. Mục đích của nhà ở xã hội là cung cấp thêm những căn hộ...
Xem thêm