Các Dự Án Nhà ở xã hội Vinhomes

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Giá: 300 - 950 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Đông Hà, Quảng Trị

Giá: 300 - 950 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Vinhomes Star City

Giá: 300 - 950 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: TP. Hà Nội

Giá: 300 - 950 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: TP Hưng Yên

Giá: 300 - 950 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Hải An, Hải Phòng

Giá: 300 - 950 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Thủ Đức, TP.HCM

Giá: 300 - 950 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Cam Nghĩa, Cam Ranh

Giá: 300 - 950 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2026