CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI CAM RANH

Chủ Đầu Tư Dự án Vinhomes Happy Hone ✓ Chủ Đầu Tư Muối Cam Ranh ✓ Chủ Đầu Tư Công ty Cổ Phần Muối Cam Ranh ✓ Ngành Nghề: Xây Dựng – Bất Động Sản

Công ty Cổ phần Muối Cam Ranh là đơn vị chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Vinhomes Happy Home tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Muối Cam Ranh là công ty con của Vinhomes. Việc vốn góp vào Muối Cam Ranh có thể nằm trong kế hoạch xây dựng 500.000 căn nhà ở xã hội được Vinhomes chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Một số thông tin pháp lý về Chủ đầu tư Muối Cam Ranh

– Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Muối Cam Ranh

– Loại hình DN: Cổ phần ngoài NN

– Mã số thuế: 4200402472

– Ngày hoạt động: 6/4/2000

– Địa chỉ: Cây số 15, Km 1497, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

– Điện thoại: 058 058857582

– Đại diện pháp luật: Nguyễn Hạnh Phúc

– Ngành nghề: bất động sản

Dự Án Nhà Ở Xã Hội Vinhomes Happy Home Cam Nghĩa Cam Ranh Khánh Hòa

Dự án liên quan